Reklama mobilna

Reklama mobilna jest coraz częściej wykorzystywana przez firmy jako forma promocji danych produktów lub usług. Każdego dnia można napotkać setki samochodów z umieszczoną na karoserii bądź przyczepie reklamą. Nie dociera ona może aż do tak wielkiej ilości odbiorców jak reklama telewizyjna czy internetowa, lecz skierowana jest do konkretnego klienta i działa na określonym obszarze.

Reklama mobilna jest coraz częściej wykorzystywana przez firmy jako forma promocji danych produktów lub usług. Każdego dnia można napotkać setki samochodów z umieszczoną na karoserii bądź przyczepie reklamą. Nie dociera ona może aż do tak wielkiej ilości odbiorców jak reklama telewizyjna czy internetowa, lecz skierowana jest do konkretnego klienta i działa na określonym obszarze.

Reklama na lawetach, nazywana także Mobile, składa się z odpowiednio przygotowanych pojazdów, służących do prezentacji grafiki reklamowej głównie na dwóch powierzchniach bocznych o wymiarach standardowego billboardu. Często na autach tych widnieje samo logo firmy.

Reklama mobilna polega na oklejaniu różnego rodzaju środków transportu (autobusy, samochody, przyczepy, tiry, rowery, itp.) folią wylewną. Zaliczamy ją wówczas do reklamy zewnętrznej („outdoor”). Dzięki swoim rozmiarom doskonale rzuca się ona w oczy. Często w przyczepach wykorzystuje się także dodatkowe wyposażenie w postaci nagłośnienia (tzw. wóz propagandowy).

Reklamę mobilną można podzielić na dwa rodzaje:

  • obwoźną,
  • stacjonarną.

 

Ten pierwszy rodzaj obejmuje przyczepy reklamowe przystosowane m.in. do emisji spotów reklamowych (tzw. reklama dźwiękowa). Drugi rodzaj reklamy mobilnej polega na umieszczeniu lawety reklamowej w konkretnej lokalizacji. Firmy mają zatem do wyboru reklamowanie za pomocą przemieszczania się samochodu po mieście przez kilka godzin lub też pozostawienie przyczepy w miejscu o dużym natężeniu ruchu.

Ten typ reklamy zapewnia w stosunkowo krótkim czasie i przy niewielkich nakładach finansowych ujednolicenie wizerunku firmy. Gwarantuje także jej rozpoznawalność na rynku i dotarcie jednocześnie do szerokiej gamy odbiorców w każdym rejonie miasta. Akcja promocyjna koncentruje się wtedy na ściśle określonym obszarze i dociera do setek klientów każdego dnia. Najczęściej z tego rodzaju reklamy korzystają banki. Czasem instytucje te wykorzystują swoich pracowników do przechadzania się po mieście z głośnikiem i w ten sposób reklamują swoją firmę. Reklama mobilna sprawdza się również w przypadku imprez masowych, koncertów gwiazd lub cyrku. Przeważnie taka kampania reklamowa trwa ok. dwóch tygodni. Najważniejsza zaletą reklamy mobilnej jest niższy koszt w porównaniu z tą stacjonarną składają się z szyldów i tablic reklamowych.